Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7039
Title: Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами
Authors: Гедзик, Н. М.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гедзик, Назарій Миколайович Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 20.10.16 / Н. М. Гедзик. - Івано-Франківськ, 2016. - 152 с.
Abstract: Метою досліджень є удосконалення технології інтенсифікації видобутку газу з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами. Основні задачі досліджень: 1. Аналіз та узагальнення світового досвіду розробки нетрадиційних родовищ природних газів. 2. Обґрунтування методів підвищення коефіцієнта газовилучення з родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними теригенними колекторами. 3. Розроблення лабораторної установки і проведення досліджень закономірностей перебігу адсорбційно-десорбційних процесів в ущільнених пісковиках, удосконалення технологій підвищення коефіцієнта газовилучення з родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними теригенними колекторами. 4. Дослідження методів інтенсифікації десорбції природного газу з поверхні порового простору ущільнених пісковиків з використанням невуглеводневих газоподібних заміщувальних агентів. 5. Оптимізація систем розробки родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними колекторами різнопрофільними свердловинами з поінтервальними гідравлічними розривами пласта з метою вибору кількості, просторового розміщення і профілю горизонтальних і похилих стовбурів та тріщин. 6. Розроблення методик прогнозування технологічних показників розробки родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними колекторами. 7. Узагальнення результатів виконаних досліджень та розроблення рекомендацій щодо промислового впровадження технологій збільшення коефіцієнта газовилучення з родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними теригенними колекторами. Об'єктом досліджень є процеси видобування вуглеводнів з нетрадиційних родовищ, що характеризуються низькими фільтраційними властивостями колекторів. Предметом досліджень є технології збільшення вуглеводневилучення з нетрадиційних родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними теригенними колекторами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7039
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d591.pdf40.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.