Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7040
Title: Економічна ефективність експлуатації свердловин нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Безуглий, О. Ю.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Безуглий, Олексій Юрійович Економічна ефективність експлуатації свердловин нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 12.12.14 / О. Ю. Безуглий. - Івано-Франківськ, 2014. - 185 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень щодо оцінювання економічної ефективності експлуатації свердловин НГВУ. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв’язані наступні завдання: - уточнити сутність поняття «економічної ефективності» функціонування НГВУ; - розвинути методи визначення показників для оцінювання економічної ефективності діяльності НГВУ; - розробити науково-методичний підхід до формування програми підвищення економічної ефективності діяльності НГВУ; - розробити модель управління ризиком вибуття свердловини з експлуатаційного фонду; - запропонувати науково-методичний підхід до планування техніко-економічної ефективності методів збільшення нафтовіддачі з урахуванням ризиків; - побудувати моделі прогнозування обсягів додаткового видобутку нафти за рахунок методів збільшення нафтовід дачі; - розробити ефективні портфелі методів збільшення нафтовіддачі з врахуванням ризику вибуття свердловин. Об’єктом дослідження є процеси експлуатації свердловин нафтогазовидобувних підприємств. Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення оцінювання економічної ефективності експлуатації свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7040
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d532.pdf12.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.