Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7041
Title: Підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів на родовищах Прикарпаття
Authors: Бейзик, О. С.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бейзик, Ольга Семенівна Підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів на родовищах Прикарпаття : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових свердловин" : Дата захисту 08.12.11 / О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ, 2011. - 190 с.
Abstract: Метою роботи є підвищення ефективності розкриття продуктивних горизонтів з низьким пластовим тиском та низькою проникністю на родовищах Прикарпаття і збереження їх колекторських властивостей впродовж тривалого часу. Для досягнення мети поставлені такі завдання: 1. Аналіз гірничо-геологічних умов та бурових розчинів у ході розкриття продуктивних горизонтів на родовищах Прикарпаття. 2. Розробка рецептури безглинистого крохмально-калієвого бурового розчину і вивчення його впливу на кольматацію продуктивних горизонтів. 3. Регулювання процесу деструкції крохмальних реагентів у процесі буріння та освоєння продуктивних горизонтів. 4. Розробка карбоксильного крохмального реагента, способу його приготування та вибір його ефективної домішки. 5. Промислові впровадження розроблених рішень та оцінка їх ефективності. Об’єктом дослідження є буровий розчин та хімічні реагенти, які покращують якість розкриття продуктивних горизонтів, а предметом дослідження - основні властивості бурового розчину та хімічних реагентів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7041
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d414.pdf10.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.