Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7043
Title: Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Бенько, В. М.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бенько, Володимир Михайлович Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.11 / В. М. Бенько. - Івано-Франківськ, 2011. - 202 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є обґрунтування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених нижньо-середньокам'яновугільних відкладів центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини, визначення першочергових перспективних об'єктів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: - вивчення та уточнення геологічної будови нижньо-середньокам'яновугільних відкладів на глибинах 5-7 км; - визначення перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів на підставі критерійних ознак; - дослідження ємнісно-фільтраційних особливостей порід-колекторів на великих глибинах та екранувальних властивостей порід-покришок; - з'ясування термобаричних умов глибокозанурених горизонтів та особливостей фазового складу вуглеводневих покладів; - рейтингова оцінка нафтогазоперспективних об'єктів; 4 - обгрунтування основних напрямів геологорозвідувальних робіт для прискореного освоєння вуглеводневих ресурсів глибокозанурених нижньо-середньокам'яновугільних горизонтів центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини. Об'єкт дослідження. Нижньо-середньокам'яновугільні відклади на глибинах 5-7 км центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7043
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d407.pdf82.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.