Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7044
Title: Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин
Authors: Біліщук, В. Б.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Біліщук, Віктор Борисович Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 26.04.11 / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ, 2011. - 216 с.
Abstract: Метою роботи є підвищення точності визначення ДМН розчинів ПАР шляхом розроблення методу фіксованої і удосконалення методу вільної обертових крапель з регресійним визначенням координат точок контурів таких обертових крапель. Відповідно до цієї мети необхідно вирішити такі задачі: - здійснити аналіз відомих варіантів методу обертової краплі і технічних засобів визначення ДМН розчинів ПАР цими варіантами і виявити шляхи удосконалення методу обертової краплі і технічних засобів, що його реалізують; - розробити метод фіксованої обертової краплі визначення ДМН розчинів ПАР з регресійним способом визначення координат точок контуру цієї краплі; - удосконалити метод вільної обертової краплі визначення ДМН розчинів ПАР з регресійним способом визначення координат точок контуру цієї краплі; - отримати залежності для визначення коефіцієнта оптичного збільшення скляної трубки з досліджуваними контактуючими рідинами по всьому діаметру трубки в процесі її обертання; - розробити, виготовити і провести лабораторні і натурні випробування приладу для визначення ДМН розчинів ПАР розробленим методом фіксованої і удосконаленим методом вільної обертових крапель з регресійним способом визначення координат точок контурів таких крапель; здійснити метрологічний аналіз розробленого методу фіксованої і удосконаленого методу вільної обертових крапель для визначення ДМН розчинів ПАР і приладу, що реалізує ці методи, а також розробити методику метрологічного забезпечення цього приладу. Об'єктом дослідження є процес підбору ПАР і їх концентрацій у розчинах, які використовують в різних технологічних процесах. Предметом дослідження є удосконалені методи обертової краплі для визначення динамічного МН розчинів ПАР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7044
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d391.pdf25.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.