Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7045
Title: Автоматична ідентифікація помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання
Authors: Бляут, Ю. Є.
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бляут, Юрій Євстахович Автоматична ідентифікація помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 19.04.13 / Ю. Є. Бляут. - Івано-Франківськ, 2013. - 218 с.
Abstract: Метою роботи є підвищення ефективності автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами дотискувальних компресорних станцій підземних сховищ газу шляхом застосування методу та засобів автоматичної ідентифікації помпажних характеристик однотипних відцентрових нагнітачів при дотриманні встановлених обмежень незалежно від типу авіаційного газотурбінного приводу, який встановлюється для приведення їх у дію. Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних задач: • комплексний аналіз сучасного стану досліджень ідентифікації помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів; • встановлення зв'язків ступення підвищення тиску газу з масовою витратою газу та розроблення методу ідентифікації помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів дотискувальної компресорної станції; • встановлення зв'язку кроку дискретизації інформативних параметрів з часом перехідного процесу підсистеми автоматичної ідентифікації помпажних характеристик в складі САК ГПА; ідентифікація функції передачі відцентрового нагнітача експериментально-анал Ітичним методом; • експериментальні дослідження в експлуатаційних умовах розробленого методу і системи автоматичної ідентифікації помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів, аналіз і узагальнення результатів досліджень; • розробка промислового зразку програмно-апаратного комплексу підсистеми автоматичної ідентифікації помпажних характеристик ВН ГПА І промислова апробація результатів досліджень. Об'єктом дослідження є явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом, що функціонують на дотискувальних компресорних станціях підземних сховищ газу, яке приводить до істотних економічних втрат. Предметом дослідження є моделі і методи ідентифікації помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7045
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d471.pdf18.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.