Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7046
Title: Розроблення методів та засобів контролю змочуваності твердих тіл рідинами
Authors: Боднар, Р. Т.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Боднар, Роман Тарасович Розроблення методів та засобів контролю змочуваності твердих тіл рідинами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.11.06 / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ, 2006. - 278 с.
Abstract: Мета роботи полягає у розробці теоретичних, методологічних основ і технічних засобів для контролю змочування виробів та матеріалів у лабораторних і промислових умовах і методики їх використання. Відповідно до поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі: - провести теоретичний аналіз фізико-хімічного процесу змочування поверхонь твердих тіл рідинами та існуючих методів його контролю; - розробити математичні моделі змочування суцільних та пористих твердих тіл рідинами; - на основі розроблених математичних моделей отримати залежності величини ККЗ від зв'язаних з ним параметрів, що характеризують різні форми змочування поверхонь твердих тіл рідинами; - розробити методи для контролю змочуваності для різних випадків змочування; - розробити технічні засоби для контролю змочуваності для різних випадків змочування; - розробити методики проведення процесів контролю змочуваності з використанням розроблених технічних засобів; - оцінити похибки розроблених технічних засобів для контролю змочуваності; - провести лабораторні і промислові випробування розроблених технічних засобів для контролю змочування. Об'єкт дослідження: фізико-хімічні процеси змочування суцільних та пористих тіл рідинами. Предмет дослідження: методи та засоби контролю процесів змочування суцільних та пористих твердих тіл рідинами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7046
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d288.pdf24.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.