Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7067
Title: Підвищення працездатності шарошкових доліт, оснащених вставними композиційними зубками
Authors: Артим, В. І.
Issue Date: 1999
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Артим, Володимир Іванович Підвищення працездатності шарошкових доліт, оснащених вставними композиційними зубками : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 18.02.02 / В. І. Артим. - Івано-Франківськ, 1999. - 146 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є забезпечення підвищення працездатності шарошкових доліт за рахунок збільшення надійності з’єднання “зубок-шарошка” технологічними та конструктивними шляхами. Для досягнення мети в роботі були поставлені та вирішувались такі задачі: - розробка конструкції зубка, яка б забезпечила економію твердого сплаву за рахунок заміни твердосплавної кріпильної частини зубка на стальну; наукове обгрунтування способу виготовлення комбінованого зубка; теоретичні дослідження доцільності застосування вібрації для забезпечення міцного з’єднання стальної і твердосплавної частин зубка; експериментальні дослідження віброзмішування порошків карбіду вольфраму та зв’язки; розробка методу і технології виготовлення комбінованих зубків; вибір оптимальних параметрів вібрації для забезпечення надійного з’єднання стальної і твердосплавної частин зубка; вибір оптимальних технологічних параметрів виготовлення комбінованого зубка; розробка і виготовлення технологічного оснащення для реалізації запропонованого методу формоутворення структури комбінованого зубка; порівняльна оцінка міцності з’єднання ’’зубок-шарошка” при запресуванні серійних зубків та зубків нової конструкції; дослідження впливу швидкості нагріву при термообробці шарошок на міцність з’єднання ’’зубок-шарошка”; розробка методики вибору хімічного складу долотних сталей в залежності від необхідних механічних характеристик для використання їх як матеріалу шарошки та кріпильної частини зубка нової конструкції. Автором самостійно вперше: розроблена конструкція вставного зубка з плавною зміною концентрації твердого сплаву по довжині зубка; показана доцільність використання вібрації для отримання зони зміни концентрації порошкового карбіду вольфраму в середовищі зв’язки (порошок заліза чи сталі); встановлено закономірності відносного руху частинки карбіду вольфраму в середовищі зв’язки при віброзмішуванні, розроблена методика визначення сили опору середовища відносному руху частинки карбіду вольфраму; - запропоновано методику оцінки в’язкості руйнування К1С комбінованого озброєння шарошкових доліт; - показана доцільність використання пришвидшеного нагріву під гартування шарошок для підвищення надійності закріплення вставних зубків в тілі шарошки; - запропоновано методику вибору хімічного складу долотних сталей в залежності від необхідних механічних характеристик для використання їх як матеріалу шарошки та кріпильної частини зубка нової конструкції.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7067
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d172.pdf8.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.