Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7068
Title: Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності
Authors: Бабко, І. М.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бабко, Ірина Миколаївна Особливості формування візейського карбонатного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та перспективи його нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / І. М. Бабко. - Івано-Франківськ, 2006. - 176 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є наукове обгрунтування особливостей формування, геологічної будови, літологічного і фаціального складу та площового розповсюдження візейського (нижньовізейського) рифогенно-карбонатного комплексу порід та визначення перспектив його нафтогазоносності в межах центральної частини ДДЗ. Досягнення поставленої мети вирішувалось на основі виконання наступних завдань: проведення детальної попластової кореляції відкладів за комплексом геофізичного дослідження свердловин (ГДС) (КВ, ГК, НГК, АК); детального дослідження карбонатних порід, встановлення їх геологічного віку за даними керна; вивчення умов седиментації та фаціальної мінливості карбонатних відкладів з метою уточнення їх геологічної будови та вивчення закономірностей їх просторового розповсюдження; визначення закономірностей нафтогазоносності і прогноз перспектив окремих об’єктів візейського карбонатного комплексу. Об’єкт дослідження. Карбонатні відклади нижньої частини візейського ярусу Дніпровсько-Донецької Западини. Предмет дослідження. Літолого-фаціальні особливості карбонатних відкладів візейського ярусу, та визначення їх розповсюдження, умов формування, перспектив нафтогазоносності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7068
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d283.pdf46.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.