Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7069
Title: Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і розробка способу їх очистки
Authors: Братах, М. І.
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Братах, Михайло Іванович Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і розробка способу їх очистки : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 16.05.08 / М. І. Братах. - Івано-Франківськ, 2008. - 150 с.
Abstract: Метою роботи є підвищення ефективності експлуатації промислових газопроводів шляхом розробки способу визначення об‘єму рідинних забруднень, що формується в їх порожнині під впливом чинників, прогнозування залпового викиду рідини з порожнини газопроводу, розробки заходу щодо очистки порожнини газопроводу від накопичених забруднень. Вказана мета досягається шляхом вирішення таких задач дослідження: 1 Аналіз та систематизація причин утворення забруднень в порожнині газопроводу, їх якісного складу, методів кількісного визначення, залпових викидів рідини до технологічного обладнання. 2 Розробка математичної моделі залпового викиду рідини з газопроводу на основі теоретичних досліджень геометрії рідинного накопичення в застійній зоні газопроводу. 3 Дослідження впливу режиму роботи газопроводу і поздовжнього плану-профілю траси на ступінь забруднення його порожнини рідиною. 4 Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи газопроводів, які транспортують газ ГКР України, що працюють на виснаження, шляхом очистки їх порожнини від накопичених рідинних забруднень і запобігання залповим викидам рідини до технологічного обладнання ГРС, КС тощо. Об’єкт дослідження - промислові і магістральні газопроводи, що транспортують газ власного видобутку (ГКР України). Предмет дослідження - режими роботи газопроводів, експлуатація яких характеризується наявністю в застійних зонах (коліна газопроводу, понижені місця) забруднень рідинного типу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7069
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d324.pdf34.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.