Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7076
Title: Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації інтересів сторін
Authors: Боднар, Г. Ф.
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Боднар, Галина Федорівна Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації інтересів сторін : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 10.12.10 / Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ, 2010. - 205 с.
Abstract: Метою виконання дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методичних та практичних основ управління державно-приватними партнерствами у сфері газопостачання на засадах гармонізації інтересів сторін-учасниць. Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні завдання дослідницького характеру: - ретроспективний аналіз процесу формування газотранспортної і газорозподільної трубопровідної системи України з ідентифікацією основних проблем її перспективного розвитку та дослідження проблем ефективної взаємодії держави і суб’єктів господарської діяльності у сфері транспортування і розподілу природного газу; аналіз потенціалу використання форм і моделей державно-приватного партнерства в транспортно-розподільчих системах, обґрунтування моделі ДПП для використання в процесах і процедурах організаційного реінжинірингу газорозподільних підприємств; - ідентифікація ключових інтересів учасників державно-приватних партнерств та графоаналітичне моделювання шляхів гармонізації в процесах і процедурах управління діяльністю цими партнерствами; - визначення специфічного порядку генерування управлінських рішень щодо діяльності державно-приватних партнерств та ідентифікація комплексу критичних характеристик бізнес-процесів, необхідних для вироблення і прийняття ефективних рішень; - розробка моделі управління державно-приватним партнерством на основі інтеграції інтелектуального потенціалу людських ресурсів його учасників; - адаптація і удосконалення методичних засад RАВ-формування і регулювання тарифів за послуги газорозподільних підприємств; - практична апробація рекомендацій з виконання організаційно-тарифного реінжинірингу на прикладі підприємства регіональної газорозподільної мережі. Об’єктом дослідження є процес управління державно-приватними господарськими відносинами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7076
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d379.pdf18.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.