Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7077
Title: Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні
Authors: Булгаков, І. М.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Булгаков, Ігор Миколайович Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 10.07.15 / І. М. Булгаков. - Одеса, 2015. - 265 с.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є визначення перспектив і шляхів вдосконалення системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на основі її ретроспективного відтворення на різних етапах розвитку України. Відповідно до зазначеної мети в дисертації були поставлені і розв’язані такі наукові завдання: - проаналізувати методологічні аспекти державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; - здійснити аналіз передумов виділення функції забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у системі державного управління; - визначити основні етапи розвитку системи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні; - виявити спільність цілей, завдань, наступності компетенції із здійснення державних функцій у сфері забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в різні періоди розвитку системи державного управління в Україні; - реконструювати історичний досвід функціонування системи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; - на основі ретроспективного аналізу розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у системі державного управління. Об’єкт дослідження - система державного управління у сфері забезпечення промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7077
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d549.pdf16.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.