Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7082
Title: Екотехнології промислових об'єктів регіону
Authors: Челядин, Л. І.
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Челядин, Л. І. Екотехнології промислових об'єктів регіону : монографія / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 254 с.
Abstract: У монографії наведено обґрунтування і розробка наукових аспектів оцінки екологічної безпеки, основні відомі технології захисту довкілля, експериментальні дослідження нових енергоресурсозберігаючих технологій (методів) перетворення золошлакошламових відходів гірничоенергетичних, нафтохімічних підприємств (об’єктів) в нові ефективні матеріали, які досліджено у вдосконалених екологічних (газоводоочисних) системах та інших технологічних процесах промислових об’єктів. Значну частину монографії займають дослідження з очищення стічних вод різними методами та теоретичні, практичні розробки удосконаленого устаткування для процесів водоочищення і переробки утворених шламів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7082
ISBN: 978-966-694-319-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6425.doc31.5 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.