Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7122
Title: Математична модель віброагрегату з ланцюгово-розгалуженим способом з'єднання твердих тіл
Authors: Нісонський, В. П.
Незамай, Б. С.
Issue Date: 2019
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Нісонський, В. П. Математична модель віброагрегату з ланцюгово-розгалуженим способом з'єднання твердих тіл : колективна монографія / В. П. Нісонський, Б. С. Незамай. - General and complex problems of technical sciences: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine. - Riga : Baltija Publishing, 2019. - С. 189-205.
Abstract: Розв’язано науково-технічне завдання побудови математичної моделі динамічного режиму роботи віброагрегату з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл за допомогою пружних в’язів шляхом складання системи диференціальних рівнянь і чисельного розв’язування простіших систем з аналізом отриманих результатів. Під час побудови математичної моделі віброударного агрегату використовуються енергетичні принципи - використання системи рівнянь Лагранжа II роду, за допомогою якої виведено основні математичні співвідношення під час побудови математичної моделі; методи матричного числення; методи обчислювальної математики для чисельного розв’язування системи звичайних нелінійних диференціальних рівнянь II порядку та отримання значень параметрів складної віброударної системи під час динамічного режиму роботи. Використовувалися методи комп’ютерного моделювання для побудови фазових портретів під час коливань твердих тіл системи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7122
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6769p.pdf6.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.