Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7382
Title: Indoor air quality and microbial assessment of the Nigerian university in Lagos, Nigeria
Other Titles: Оцінка якості повітря у приміщенні і мікробіологічної чистоти у Кампусі університету Лагоса, Нігерія
Authors: Ayodele, I. Shittu
Kelechi, L. Njoku
Adeola, A. Adesuyi
Keywords: Indoor air quality
fungi
bacteria
noise
carbon monoxide
oxides of nitrogen
якість повітря в приміщенні
грибки
бактерії
шум
монооксид вуглецю
оксиди азоту
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ayolele, I. Shittu L. Njoku Indoor air quality and microbial assessment of the nigerian university in lagos, nigeria / I. S. Ayodele, A. A. Adeola // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - C. 94-108.
Abstract: Good indoor air quality improves productivity at the workplace. On the other hand, poor indoor air quality could lead to losses in productivity as a result of comfort problems, ill health and sickness-absenteeism. The aim of the study was to assess indoor air quality in various rooms of university buildings covering the offices, lecture theatre, laboratory or workshops and public restroom across eight faculties in a conventional university. Investigations were conducted at twenty-nine indoor locations in the main campus of University of Lagos. Noise level, PM2.5, PM10, relative humidity and temperature, CO, SO2, NOx, and the microbial quality (fungal and bacterial) were all determined. The microbial quality was determined using the sedimentation method (open petri dishes) containing different culture media for sample collection. Noise level ranged from 61.60 to 84.10 dBA. The noise level is quite high in almost all sampling points especially in the workshops, yet there was no significant difference (P>0.05) across all the indoor sampling points and the WHO limit.SO2 were mostly absence, however, the highest value of 0.4 ppm was recorded which was higher than recommended limit of 0.1 ppm.PM2.5 ranged between 4.0–25.0 µg/m3 and PM10 were between 8.0–47.0 µg/m3. Though, there was high variation in PM2.5 and PM10 across all the indoor sampling points, there were no significant difference (P>0.05). They were below the maximum limit of 150 µg/m3.The total fungi load ranged from 10.4 to 963 CFU/m3. There was generally higher number of fungi in the restroom than all the other indoor environments and they were significant in Faculty of social sciences. Fungi isolates include Aspergillus spp. (86.2%), unidentified mold (13.77%) and Sporothrix schenckii (0.03%). Total bacteria load ranged from 96.3 to 689 CFU/m3. The lowest load of bacteria (9.63 x 101 CFU/m3) was recorded in the dean’s office at the faculty of environmental science. The rest rooms have higher bacterial load (6.89 x 102 CFU/m3), which was higher than the recommended maximum limit of 500 CFU/m3. Identification from the colonies showed that about 55% were gram negative and 45% were gram negative cells. Morphological studies showed that cocci were also more predominant over the bacillary shape bacteria (55% versus 45%).
Хороша якість повітря у приміщенні підвищує продуктивність на робочому місці. З іншого боку, погана якість повітря у приміщеннях може призвести до втрати продуктивності внаслідок дискомфорту, погіршення стану здоров’я та невиходу на роботу у зв’язку з хворобою. Метою дослідження було оцінити якість повітря у приміщеннях у різних університетських будівлях, зокрема офісах, лекційних аудиторіях, лабораторіях або майстернях, а також у громадських туалетах на восьми факультетах у звичайному університеті. Дослідження проводилися у двадцяти дев’яти приміщеннях в центральному кампусі Університету Лагоса. Визначено рівень шуму, РМ2.5, РМ10, відносну вологість і температуру, CO, SO2, NOx та мікробіологічну чистоту (грибки та бактерії). Мікробіологічну чистоту визначено за допомогою седиментаційного методу (відкриті чашки Петрі) з різними культуральними середовищами для відбору проб. Рівень шуму коливався від 61,60 до 84,10 дБА. Рівень шуму досить високий майже у всіх місцях відбору проб, особливо в майстернях, однак не було суттєвої різниці (P>0,05) у всіх точках відбору проб у приміщеннях у порівнянні з нормами ВООЗ. SO2 був переважно відсутній, однак було зафіксовано найвище значення 0,4 од/млн, яке було вище, ніж рекомендована межа 0,1 од/млн. Рівень PM2.5 коливався у діапазоні від 4,0 до 25,0 мкг/м³, а РМ10 був у межах 8,0–47,0 мкг/м³. Незважаючи на високі коливання PM2.5 і PM10 у всіх точках відбору проб у приміщеннях, не було зафіксовано значної різниці (P>0,05). Показники були нижче максимальної межі 150 мкг/м³. Загальна концентрація грибків становила від 10,4 до 963 КУО/м 3 . Загалом у туалеті було більше грибків, ніж у всіх інших приміщеннях. Найбільшу концентрацію виявлено на факультеті соціальних наук. Грибкові ізоляти включають Aspergillus spp. (86,2%), неідентифіковану цвіль (13,77%) і Sporothrix schenckii (0,03%). Загальна концентрація бактерій коливалася від 96,3 до 689 КУО/м 3 . Найнижчу концентрацію бактерій (9,63×101 КУО/м³) було зафіксовано у деканаті на факультеті екології. У туалетах спостерігається вища концентрація бактерій (6,89×102 КУО/м³), яка перевищує рекомендовану максимальну межу 500 КУО/м 3 . Ідентифікація у колоніях показала, що близько 55% були грампозитивними і 45% були грамнегативними клітинами. Морфологічні дослідження показали, що коки також переважали над паличкоподібними бактеріями (55% і 45% відповідно).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7382
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7190p.pdf603.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.