Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВитвицький, Я. С.-
dc.date.accessioned2019-11-25T09:22:27Z-
dc.date.available2019-11-25T09:22:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationВитвицький, Я. С. Публічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україні / Я. С. Витвицький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 7-20.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7442-
dc.description.abstractУ статті розглянуто можливості використання інституту публічно- приватного партнерства в освоєнні ресурсів природного газу зі сланцевих формацій. Економічна доцільність публічно-приватного партнерства під час освоєння цих ресурсів зумовлена необхідністю подолання недоліків в системі природокористування та застосування дієвого інституту громадянської власності на природні ресурси. Розглянуто особливості публічно-приватного партнерства в освоєнні природних ресурсів, можливості застосування різних видів угод, методичні підходи до формування інформації, необхідної для їх укладання, яка стосується вмісту газу у сланцевих формаціях, прогнозування продуктивності свердловин, граничної межі витрат, за яких можливий рентабельний видобуток сланцевого газу, капіталізації ресурсів сланцевого газу. Встановлено критерії для виділення найбільш перспективних зон сланцевих формацій («sweеt spots» - солодких місць) на значних площах їх поширення, що є головним завданням геологорозвідувальних робіт з метою пошуків, розвідки та видобування сланцевого газу. Досліджено, що при укладанні угод про публічно-приватне партнерство важливе значення мають інститути фінансизації видобування сланцевого газу, ключова роль серед яких належить капіталізації природних ресурсів – процесу перетворення факторів виробництва у капітал. Описано методику капіталізації ресурсів сланцевого газу у надрах, яка дасть змогу застосувати концепцію проектного інвестування. Визначено напрями вдосконалення інституту публічно-приватного партнерства в освоєнні ресурсів сланцевого газу.uk_UA
dc.description.abstractThe article considers the possibilities of using the institution of public-private partnership in the development of natural gas resources from shale formations. The economic expediency of using public-private partnership in the development of these resources is due to the need to overcome deficiencies in the existing system of nature management and the use of an effective institute of civil ownership of natural resources. Features of public-private partnership in the development of natural resources, the possibility of applying various types of transactions, methodical approaches to the formation of information necessary for their conclusion, relating to the content of gas in slate formations, forecasting the productivity of wells, the marginal cost limits, at which a profitable extraction of shale gas is possible , capitalization of shale gas resources. The criteria for the selection of the most promising zones of "sweeps spots" (sweet places) are established on significant areas of their distribution, which is the main task of exploration for the purpose of exploration, exploration and extraction of shale gas. It was investigated that the institutions of financing shale gas extraction are important in concluding public-private partnership agreements, the key role of which is the capitalization of natural resources - the process of conversion of factors of production into capital. The method of capitalization of shale gas resources in the subsoil is described, which will enable application of the concept of project investment. The directions of perfection of the institute of public-private partnership during development of shale gas resources are determined.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectпублічно-приватне партнерствоuk_UA
dc.subjectсланцевий газuk_UA
dc.subjectхарактеристики сланцевих формаційuk_UA
dc.subjectвміст газуuk_UA
dc.subjectпродуктивність свердловинuk_UA
dc.subjectціна беззбиткового видобутку сланцевого газуuk_UA
dc.subjectефективність інвестиційuk_UA
dc.subjectкапіталізація ресурсів сланцевого газуuk_UA
dc.subjectpublic-private partnershipuk_UA
dc.subjectshale gasuk_UA
dc.subjectcharacteristics of shale formationsuk_UA
dc.subjectgas contentuk_UA
dc.subjectwells productivityuk_UA
dc.subjectthe cost of unprofitable shale gas extractionuk_UA
dc.subjectinvestment efficiencyuk_UA
dc.subjectcapitalization of shale gas resourcesuk_UA
dc.titleПублічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україніuk_UA
dc.title.alternativepublic-private partnership in the development of shale gas resources in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7122p.pdf297.95 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.