Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7676
Title: Використання комбінованого ультразвукового фазо-частотного методу для вимірювання швидкості плинного середовища
Authors: Білинський, Й. Й.
Чехівський, І. О.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Білинський, Й. Й. Використання комбінованого ультразвукового фазо-частотного методу для вимірювання швидкості плинного середовища / Й. Й. Білинський, І. О. Чехівський // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 30-31.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7676
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7328p.pdf633.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.