Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7739
Title: Неруйнівний контроль та технічне діагностування якісного стану термооброблених і зварних виробів
Authors: Лях, В.-Д. М.
Парайко, Ю. І.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лях, В.-Д. М. Неруйнівний контроль та технічне діагностування якісного стану термооброблених і зварних виробів / В.-Д. М. Лях, Ю. І. Парайко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 124-125.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7739
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7391p.pdf115.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.