Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7761
Title: Визначення кількості термів для нечіткого опису індексів концентрації оксидів азоту і вуглецю у вихлопних, як параметрів узагальненоого показника технічного стану газоперекачувального агрегату
Authors: Пашковський, Б. В.
Горбійчук, М. І.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Пашковський, Б. В. Визначення кількості термів для нечіткого опису індексів концентрації оксидів азоту і вуглецю у вихлопних, як параметрів узагальненоого показника технічного стану газоперекачувального агрегату / Б. В. Пашковський, М. І. Горбійчук // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 156-157.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7761
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7413p.pdf109.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.