Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7782
Title: Прилад для вимірювання поверхневого натягу на межі розділу рідина-повітря методом висячої краплі
Authors: Смірнов, І. В.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Смірнов, І. В. Прилад для вимірювання поверхневого натягу на межі розділу рідина-повітря методом висячої краплі / І. В. Смірнов, І. С. Кісіль // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 192-193.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7782
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7434p.pdf563.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.