Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7798
Title: Використання DF-технології для підвищення інформативності контролю параметрів газоперекачувальних агрегатів в реальному часі
Authors: Фешанич, Л. І.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фешанич, Л. І. Використання DF-технології для підвищення інформативності контролю параметрів газоперекачувальних агрегатів в реальному часі / Л. І. Фешанич // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 214-216.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7798
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7450p.pdf728.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.