Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7800
Title: Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у стічних водах промислових підприємств
Authors: Хемій, І.
Кісіль, І.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Хемій, І. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у стічних водах промислових підприємств / І. Хемій, І. Кісіль // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 217-218.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7800
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7452p.pdf102.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.