Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7804
Title: Геодезичний контроль стійкості фундаментів і геометричних параметрів інженерних споруд та технологічного обладнання газокомпресорних станцій магістральних трубопроводів
Authors: Цимбалюк, І. І.
Ільків, Є. Ю.
Галярник, М. В.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Цимбалюк, І. І. Геодезичний контроль стійкості фундаментів і геометричних параметрів інженерних споруд та технологічного обладнання газокомпресорних станцій магістральних трубопроводів / І. І. Цимбалюк, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 222-223.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7804
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7456p.pdf105.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.