Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7809
Title: Розрахунок параметрів обертової краплі при вимірюванні міжфазного натягу на межі розділу двох рідин
Authors: Шудравий, В. А.
Кісіль, І. С.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Шудравий, В. А. Розрахунок параметрів обертової краплі при вимірюванні міжфазного натягу на межі розділу двох рідин / В. А. Шудравий, І. С. Кісіль // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : зб. тез доп. 5-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих учених / Кісіль І.С., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 229-231.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7809
Appears in Collections:Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7461p.pdf128.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.