Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7829
Title: Розробка комп'ютерної програми для дослідження автоматичних систем з управляючими логічними пристроями при впливі неконтрольованих параметричних збурень
Authors: Юхимчук, М. С.
Осіпенко, Г. А.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Юхимчук, М. С. Розробка комп'ютерної програми для дослідження автоматичних систем з управляючими логічними пристроями при впливі неконтрольованих параметричних збурень / М. С. Юхимчук, Г. А. Осіпенко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 36-37.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7829
Appears in Collections:Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7480p.pdf384.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.