Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7846
Title: Авіаційний гравіметричний комплекс для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння з двоканальним ємнісним гравіметром
Authors: Безвесільна О. М.
Ткачук А. Г.
Хильченко Т. В.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Безвесільна, О. М. Авіаційний гравіметричний комплекс для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння з двоканальним ємнісним гравіметром / О. М. Безвесільна, А. Г. Ткачук, Т. В. Хильченко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 70-71.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7846
Appears in Collections:Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7498p.pdf512.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.