Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7869
Title: Тотожність процесів цифро-аналового перетворення в апаратних модулях бюджетних систем об'єктно-орієнтованого проектування
Authors: Суліма, М. М.
Зарицька, Н. В.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Суліма, М. М. Тотожність процесів цифро-аналового перетворення в апаратних модулях бюджетних систем об'єктно-орієнтованого проектування / М. М. Суліма, Н. В. Зарицька // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 116.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7869
Appears in Collections:Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7521p.pdf519.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.