Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/794
Title: Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону
Authors: Ящеріцина, Н. І.
Keywords: господарський комплекс
ринкові перетворення
структурна перебудова
спеціальні та загальнонаукові методи
économie complex
transformations of markets
structural reorganization
spécial and gênerai scienttfic methods
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ящеріцина, Н. І. Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону / Н. І. Ящеріцина // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 141-145.
Abstract: Наведено системи методів, які використовуються при дослідженні структурної перебудови господарського комплексу регіону, - методи загальнонаукові (системний підхід, статистичний, абстрактно-логічний, літературний, історичний, структурний аналіз) та спеціальні (картографічний, просторовий аналіз, балансовий), які розкривають і дають повну інформацію про рівень розвитку господарства даного регіону.
The following system of methods used to study the restructuring of the economic complex of the region general scientific methods (systematic approach, statistical, abstract-logical, literary, histcncal, structural analysis) and spécial methods (mapping, spatial analysis, balance sheet), which open and provide fol! information about the level of the economy from this région. Keywords: économie complex, transformations of markets, structural reorganization, spécial and gênerai scienttfic methods.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/794
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5164p.pdf425.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.