Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7941
Title: Вибір програмних засобів реалізації паралельного алгоритму синтезу моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів
Authors: Пашковський, Б. В.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Пашковський, Б. В. Вибір програмних засобів реалізації паралельного алгоритму синтезу моделей оптимальної складності на засадах генетичних алгоритмів / Б. В. Пашковський // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 200-201.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7941
Appears in Collections:Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7592p.pdf480.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.