Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8061
Title: Щодо ідентифікації процесу інтелектокористування в якості фундаментальної проблеми раціоналізації використання людством природних ресурсів планети
Authors: Петренко, В. П.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Петренко, В. П. Щодо ідентифікації процесу інтелектокористування в якості фундаментальної проблеми раціоналізації використання людством природних ресурсів планети / В. П. Петренко // Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : міжнар. наук. практ. конф. присвячена 40-річчю каф. менедж. і адміністрування, 21-23 верес. 2016 р. / Полянська А., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - С. 77-79.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8061
Appears in Collections:Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7710p.pdf165.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.