Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/809
Title: Важливість впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації
Authors: Семенів, М. І.
Keywords: стратегія
контроль
стратегічний контроль
споживча кооперація
strategy
control
strategic control
consumer co-operation
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Семенів, М. І. Важливість впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації / М. І. Семенів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 151-154.
Abstract: У статті досліджено та визначено сутність терміну «стратегічний контроль». Обґрунтовано важливість існування стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації України. Визначено місце стратегічного контролю в системі управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації України. Досліджено проблему впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації. Наведено загальну модель здійснення стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації.
In the article investigational and essence of term "strategic control" is certain. Importance of existence of strategic control is reasonable on enterprises and organizations of consumer co-operation of Ukraine. The location of strategic control is determined in control system by enterprises and organizations of consumer co-operation of Ukraine. The problem of introduction of strategic control is investigational on enterprises and organizations of consumer co-operation. The general model of realization of strategic control is brought around to enterprises and organizations of consumer cooperation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/809
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5166p.pdf340.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.