Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/81
Title: Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів
Authors: Кобітович, Ю. В.
Issue Date: 2015
Publisher: НТБ ІФНТУНГ
Citation: Аналіз ефективності використання інтернет-сайту бібліотеки в обслуговуванні користувачів / підгот. Ю.В. Кобітович. -Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. - 14 с.
Abstract: В умовах тотального впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в усі сфери суспільної діяльності, реалізація основних функцій бібліотеки ВНЗ - інформаційне забезпечення, необмежений доступ до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, інформаційний супровід навчального та наукового процесів - покладається на веб-сайт. Тому його вивчення та дослідження є актуальною темою для бібліотечних працівників. Аналіз ефективності використання інтернет-сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ представлено в даному виданні. Дослідження проводилося за 2012-2014 роки. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/81
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analizef.pdf356.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.