Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8288
Title: Працездатність тривало експлуатованих трубопроводів на порушених територіях
Authors: Крижанівський, Є. І.
Тараєвський, О. С.
Issue Date: 2020
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Крижанівський, Є. І. Працездатність тривало експлуатованих трубопроводів на порушених територіях : монографія / Є. І. Крижанівський, О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 229 c.
Abstract: Обґрунтовано стратегічні напрямки досягнення енергетичної безпеки України за рахунок підвищення ефективності транспортування і використання природного газу. Описано методи оцінювання експлуатаційної надійності тривало експлуатованих трубопроводів. Наведений чіткий аналізування сучасного стану досліджень руйнування трубопроводів, експлуатованих на територіях із порушеною рівновагою приповерхневого шару Землі. Систематизовано причини та особливості руйнування тривало експлуатованих трубопроводів у складних гірничо–геологічних умовах. Розроблено системи неперервного моніторингу навантаженості тривало експлуатованих трубопроводів, розміщених в зоні впливу нестабільних гірських масивів. Наведені рекомендації експлуатації трубопроводів, що проходять у спільних технічних коридорах. Для інженерно-технічних і наукових працівників нафтової і газової промисловості, а також студентів і аспірантів закладів вищої освіти нафтогазового профілю.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8288
ISBN: 978-966-694-352-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7332s.pdf37.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.