Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8304
Title: Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДС
Authors: Вандер, О. В.
Keywords: інтерпретаційні моделі
ДДЗ
сейсмостратиграфія
сейсмофація
літологія
сейсмопараметричний аналіз
осадовий чохол
теригенний розріз
карбонатні відклади
міжреперна товща
нетрадиційні пастки
продуктивний горизонт
кристалічний фундамент
интерпретационнне модели
ДДВ
сейсмостратиграфия
сейсмофация
литология
сейсмопараметрический анализ
осадочний чехол
межреперная толща
нетрадиционные ловушки
продуктивный горизонт
кристаллический фундамент
interpretation patterns
DDB
seismic stratigraphy
seismic facies
lithology
seismostratigraphic analysis
sedimentary cover
interreference strata
non-traditional trap
productive horizon
crystal basement
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вандер, Олена Вікторівна Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДС : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 21.01.11 / О. В. Вандер. - Івано-Франківськ, 2010. - 208 с. - 187-208.
Abstract: Мета і завдання досліджень - підвищення ефективності геофізичного забезпечення нафтогазопошукового процесу завдяки розробці інтерпретаційних моделей, адаптованих до умов ДДЗ. Для досягнення зазначеної мети необхідно розглянути і вирішити наступні задачі: - проаналізувати геолого-геофізичні матеріали та вивчити умови седиментації об'єктів дослідження; - провести аналіз характеристик сейсмічного хвильового поля, притаманних різним типам геологічного розрізу, визначити типи пасток у цільових товщах та їх відображення у хвильовому полі; - розробити інтерпретаційні моделі комплексної інтерпретації даних сейсморозвідки та ГДС для детального вивчення складнопобудованого геологічного розрізу; адаптувати розроблені інтерпретаційні моделі для детального вивчення різних літолого-стратиграфічних комплексів ДДЗ, включаючи породи кристалічного фундаменту; - застосувати розроблені інтерпретаційні моделі при вивченні глибинної будови на площах ДДЗ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8304
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d380.pdf80.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.