Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8306
Title: Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань
Authors: Василишина, Н. Є
Keywords: управління підприємства
службовці
підприємці
зовнішнє регулювання
підприємницький клімат
управление предприятиями
служащие
предприниматели
внешнее регулирование
предпринимательский климат
enterprise management
workers
enterpreneurs
external regulation
enterpreneurship climat
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Василишина, Наталія Євгенівна Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 17.11.09 / Н. Є. Василишина. - Івано-Франківськ, 2009. - 247 с. - 169-196.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є теоретико-методологічне обґрунтування системних засад організації ефективної і результативної взаємодії в рамках «влада - підприємство» на основі створення моделі їх поведінки у процесі та процедурах практичної реалізації зовнішніх регулювань на рівні окремих підприємств. Відповідно до сформульованої мети були визначені та виконані наступні завдання дисертаційного дослідження: - проаналізовано досвід і стан використання сучасних регуляторних принципів, процедур і технологій в управлінні вітчизняними підприємствами; - уточнено зміст та взаємозв'язок понять «підприємницьке середовище» і «підприємницький клімат» з метою визначення преференційного об'єкту вдосконалення процесів регулювання та управління діяльністю підприємств; - досліджено природу і процеси взаємодії основних складових системи управління діяльністю підприємств в умовах зовнішніх регулювань і розроблено модель раціональної та ефективної співпраці зовнішніх регулюючих органів із керівництвом підприємств як функціональних елементів цієї системи; - науково обґрунтовано модель і умови раціональної та ефективної взаємодії службовців і підприємців у процесі регулювання-управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу; - визначено ключові чинники, показники і критерії оцінювання рівня сприятливості підприємницького клімату на основі відповідності рис і характеристик реальних працівників зовнішніх регулюючих органів та керівників підприємств і підприємців вимогам моделі їх раціональної та ефективної взаємодії; - розроблено методику тестування, аналізу та оцінки відповідності рис і характеристик осіб службовців і підприємців відповідно до умов формування сприятливого підприємницького клімату; - науково обґрунтовано методичні рекомендації з організації моніторингу впливів змін підприємницького клімату в підприємницькому середовищі на основі розроблених теоретичних положень та оцінено соціально-економічні наслідки заходів з його покращення на прикладі підприємств нафтогазового комплексу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8306
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d343.pdf25.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.