Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8310
Title: Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту
Authors: Василишин, В. Я
Keywords: різьбові з'єднання
обсадні труби
насосно-компресорні труби
працездатність
герметичність
резьбовые соединения,
обсадные трубы
насосно-компрессорные трубы
работосгюсобность
герметичность
fittings
сasing
tubing
hard work
integrity
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Василишин, Віталій Ярославович Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 10.12.13 / В. Я. Василишин. - Івано-Франківськ, 2013. - 181 с. : іл., рис., табл. - 174-181.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення працездатності різьбових з'єднань трубних колон при експлуатації газових свердловин нетрадиційних покладів за рахунок підвищення міцності та герметичності різьбових з'єднань обсадних та насосно-компресорних труб. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні науково-технічні задачі: 1. Провести аналіз критеріїв працездатності обсадних і насосно-компресорних колон, на основі яких з'ясувати необхідність і напрямки розроблення нових конструкцій муфтових з'єднань обсадних і насосно-компресорних труб і удосконалення методів їх розрахунку. 2. Удосконалити пружно-деформаційну модель обсадних і насосно-компресорних труб та їх різьбових з'єднань. 3. Провести графоаналітичні й теоретичні дослідження конструктивних та експлуатаційних чинників працездатності різьбових з'єднань обсадних та насосно-компресорних труб, створивши варіаційну багатовимірну модель. 4. Розробити методику експериментальних досліджень удосконалених різьбових з'єднань обсадних труб на герметичність та провести їх дослідно- промислові випробування. 5. Створити алгоритм оптимізації геометричних параметрів різьбової частини НКТ. Провести втомні дослідження різьбових з'єднань НКТ з метою прогнозування їх довговічності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8310
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d502.pdf18.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.