Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8322
Title: Удосконалення методів безконтактного контролю стану підземних теплових мереж
Authors: Ващишак, І. Р.
Keywords: теплова мережа
пінополіуретанова ізоляція
дефект
інформативні параметри
акустичний тиск
струм у стінках трубопроводу
температура
установка
ідентифікація
heat network
urethane foam insulation
defect
informative parameters
acoustic pressure
ground current
temperature
unit
identification
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ващишак, Ірина Романівна Удосконалення методів безконтактного контролю стану підземних теплових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 14.12.12 / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ, 2012. - 255 с. - 134-150.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні важливої науково-прикладної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю - в удосконаленні методів безконтактного контролю технічного стану підземних теплових мереж безканальної прокладки з трубопроводами в ППУ-ізоляції шляхом дослідження та застосування комплексу інформативних параметрів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан розвитку методів та засобів контролю технічного стану підземних теплових мереж; провести теоретичні дослідження щодо удосконалення методів контролю для визначення комплексу інформативних параметрів, які характеризують вплив виду дефекту на технічний стан підземної теплової мережі з трубопроводами в ППУ-ізоляції; - розробити методику та установку для проведення експериментальних досліджень технічного стану підземної теплової мережі та визначення виду виявленого дефекту; - розробити метод ідентифікації видів дефектів у підземних теплових мережах на основі застосування комплексу інформативних параметрів; - розробити та здійснити промислову апробацію експериментального взірця інформаційно-вимірювальної системи і методики контролю технічного стану підземних теплових мереж.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8322
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d453.pdf34.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.