Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8323
Title: Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу
Authors: Ващук, В. В.
Keywords: відходи полістиролу
гідролізний лігнін
утилізація
плівкоутворююча композиція
капсульовані добрива
polystyrene wastes
hydrolysis lignin
utilization
membrane-forming composition
encapsulated fertilizers
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ващук, Вікторія Вадимівна Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.12.12 / В. В. Ващук. - Івано-Франківськ, 2012. - 171 с. - 135-144.
Abstract: Метою роботи є удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу шляхом створення на їх основі здатної до біодеструкції функціональної оболонки капсульованих мінеральних добрив. Для досягнення зазначеної мети необхідним було вирішити такі завдання: - виконати аналіз літератури з проблем управління відходами одноразового посуду з полістиролу та шляхів його утилізації; - дослідити процес біологічної деструкції полістиролу, вплив продуктів розкладу на рослини та ґрунтові мікроорганізми; - дослідити та описати кінетику масообміну компонентів капсульованих добрив через полімерну оболонку в залежності від властивостей плівкоутворюючої композиції; - встановити основні технологічні параметри для капсулювання гранульованого мінерального добрива; - запропонувати принципові технологічні схеми капсулювання гранульованих мінеральних добрив в періодичному та неперервному режимах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8323
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d455.pdf9.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.