Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8324
Title: Акустичний контроль геометричних параметрів обсадних колон в свердловині
Authors: Векерик, В. В
Keywords: акустичний контроль
технічний стан
обсадна колона
геометричні параметри
луна-імпульсний метод
швидкість поширення ультразвуку
товщина стінки
п’єзоелектричний перетворювач
акустический контроль
техническое состояние
обсадная колонна
геометрические параметры
эхо-импульсный метод
скорость распространения ультразвука
толщина стенки
пьезоэлектрический преобразователь
the acoustic testing
technical condition
casing string
geometrical parameters
pulse-echo method
ultrasound wave speed propagation
wall thickness
piezoelectric probe
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Векерик, Віталій Васильович Акустичний контроль геометричних параметрів обсадних колон в свердловині : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 09.07.04 / В. В. Векерик. - Івано-Франківськ, 2004. - 210 с. - 159-178.
Abstract: Мета роботи полягає в розробці методу, способів та технічних засобів контролю технічного стану обсадних колон безпосередньо в свердловині для виявлення їх пошкоджень та попередження відмов. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати характер і встановити причини відмов обсадних колон, рровести аналіз існуючих методів та засобів контролю їх технічного стану в [свердловині; - дослідити основні фактори, які визначають працездатність обсадних колон, встановити найбільш інформативні параметри для оцінки їх технічного стану; - розробити метод та нові способи акустичного контролю геометричних параметрів труб обсадних колон в свердловині, дослідити шляхом математичного моделювання вплив експлуатаційних умов свердловини на результати контролю, розробити способи зменшення цього впливу; - провести експериментальні дослідження з метою: уточнення параметрів розроблених способів, розробки спеціалізованих перетворювачів та оцінки впливу експлуатаційних умов свердловини на інформативні параметри контролю; - розробити, виготовити та здійснити дослідну перевірку експериментальних іразків технічних засобів контролю геометричних параметрів обсадних колон в Свердловині, проаналізувати загальну похибку вимірювання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8324
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d243.pdf28.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.