Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8328
Title: Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу
Authors: Власюк, Я. М.
Keywords: повітря
вузол обліку
ротор
ультразвук
турбіна
вимірювання
нормативна документація
природний газ
промисловий лічильник газу
метрологічне забезпечення
середньозважена додаткова похибка
повірка
похибка вимірювання
industrial meter of gas
knot of account
rotor
ultrasound
turbine
measuring
normative document
natural gas
air
check
metrology providing
measuring error
midlle weigh additional error
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Власюк, Ярослав Михайлович Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 02.11.12 / Я. М. Власюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 142 с. - 130-142.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методів приладового обліку природного газу, вдосконалення нормативної бази щёдо виконання такого обліку і перевірки стану вузлів обліку газу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1) здійснити аналіз метрологічних характеристик відомих засобів для вимірювання витрати та обліку природного газу і вузлів його обліку, а також нормативної бази, яка забезпечує вказані вимірювання та облік; 2) провести моделювання турбінних лічильників газу з метою оцінки впливу різних їх конструктивних параметрів на метрологічні характеристики цих лічильників газу шляхом використання CFD (Computational Fluid Dunamics) технології дослідження; 3) виконати теоретичне дослідження ультразвукових лічильників газу \ метою оцінки впливу фізико-хімічних параметрів природного газу на їх метрологічні характеристики; 4) теоретично проаналізувати можливість визначення густини природнЬго газу шляхом використання лічильника газу об'ємного принципу Вимірювання і сопла Вентурі; 5) дослідити додаткові похибки вимірювання об'єму природного газу на вузлах Обліку внаслідок теплообмінних процесів з навколишнім середовищем; 6) дослідити вплив тиску, температури газу, а також складу газового середовища, що проходить через лічильники газу, на їх метрологічні характеристики; 7) розробити технологію проведення досліджень технічного стану вузлів обліку пр*ир6дн6го газу із застосуванням контрольних лічильників газу; 8) розробити спосіб комплексного відтворення та передачі еталонних значень витрати природного газу; 9) розробити нормативні документи з метою удосконалення обліку природного газу в Україні лічильниками газу з коректорами об'єму газу і перевірки технічного стану вузлів обліку без демонтажу засобів вимірювальної техніки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8328
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d449.pdf78.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.