Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8329
Title: Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин
Authors: Вовк, Р. Б.
Keywords: нештатна ситуація
технологічна проблема
моделювання на основі обмежень
система інтелектуальної підтримки прийняття рішень
буріння нафтових і газових свердловин
unscheduled situation
technological problem
constraints based modeling
system for intelligible decisions support
drilling of oil and gas wells
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вовк, Роман Богданович Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій в процесі буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.10.12 / Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ, 2012. - 262 с. - 190-206.
Abstract: Метою даної роботи є розроблення методу та системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій у процесі буріння нафтових і газових свердловин шляхом контролю обмежень, накладених на технологічний процес. Досягнення вказаної мети забезпечується в дисертаційній роботі шляхом розв'язання таких взаємопов'язаних задач: 1. Аналіз технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин як об'єкта керування, аналіз існуючих втоматизованих систем керування з точки зору інтелектуалізації процедур прийняття рішень та аналіз можливих нештатних ситуацій процесу буріння; 2. Формалізація постановки задачі моделювання технологічного процесу на основі обмежень, розробка методу її розв'язку; 3. Обґрунтування та дослідження технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій у процесі буріння; 4. Синтез алгоритму функціонування системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень; 5. Створення технології контролю процесу рішення нештатних технологічних ситуацій засобами розробленої інтелектуальної системи на основі обмежень; 6. Реалізація системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень для запобігання нештатних ситуацій у процесі буріння; 7. Розробка методики запобігання нештатних ситуацій у процесі буріння нафтових і газових свердловин засобами системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень і промислова апробація результатів дослідження.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8329
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d445.pdf31.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.