Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8330
Title: Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь
Other Titles: Development of the prevention actions to preclude environment pollution with the metal surface etching products
Authors: Водянка, В. Р.
Keywords: екологічна безпека
корозія
вуглецеві сталі
мідь
латуні
трвильні розчини
інгібітори
нітроген оксиди
стічні води
комплексоутворення
очищення
environmental safety
corrosion
copper
brass
etching solutions
inhibitors
nitrogen oxides
wastewaters
complexing
treatment
Issue Date: 2012
Publisher: Київ
Citation: Водянка, Віра Романівна Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.10.12 / В. Р. Водянка. - К., 2012. - 193 с. - 144-160.
Abstract: Мета роботи - удосконалення екологічної безпеки технологічних процесів обробки поверхні металів, зменшення викидів та скидів забруднюючих речовин в довкілля; оцінка екологічної безпеки застосування вибраних речовин (похідних сечовини, тіосемікарбазиду) для очищення стічних вод підприємств машинобудівної промисловості. Задачі дослідження: - дослідити вплив похідних сечовини та тіосемікарбазиду на екологічні та технологічні характеристики процесу очищення поверхні вуглецевих сталей, міді та її сплавів; встановити кореляцію скорочення питомих викидів нітроген оксидів і об'ємів стічних вод з механізмом інгібуючої дії запропонованих речовин; - для покращення екологічної безпеки досліджуваного процесу дослідити вплив органічних інгібіторів на якість обробки поверхні металу, диспергуючу дію добавок з поверхнею продуктів корозії, визначити оптимальні параметри (концентрація інгібітору, час і температуру травлення) проведення технологічної обробки поверхні металевих конструкцій; - визначити питомі об'єми газоповітряних викидів та скидів стічних вод, що утворюються під час проведення обробки поверхні металевих конструкцій при використанні розчинів запропонованих складів; - дослідити процеси комплексоутворення рекомендованих речовин з атомами та іонами Феруму, Купруму, визначити доцільність їх використання під час очищення стічних вод баромембранними методами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8330
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d447.pdf9.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.