Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335
Title: Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень
Authors: Гаранін, О. А.
Keywords: порода-колектор
фільтраційно-ємнісні властивості
геофізичні дослідження свердловин
петрофізичні дослідження
ефективна пористість
ефективна проникність
адсорбційна водонасиченість
закупорка
присвердловинна зона
порода-коллектор
фильтрационно-ёмкостные свойства
геофизические исследования скважин
петрофизические исследования
эффективная пористость
эффективная проницаемость
адсорбционная водонасыщенность
закупорка
прискважинная зона
reservoir rock
filtrational-storage properties
wells geophysical research
petrophysical research
effective porosity
effective permeability
absorptive water saturation
clogging
well bore zone
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гаранін, Олександр Арсентійович Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ, 2009. - 168 с. - 151-168.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень свердловин. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: - проаналізувати сучасний стан проблеми; - удосконалити методику і обладнання для петрофізичних досліджень керну та моделювання фізичних процесів у присвердловинній зоні пласта; - дослідити зв'язок закупорки порового простору порід-колекторів з їх адсорбційною здатністю; - розробити методику поділу теригенних порід-колекторів на групи, що відрізняються здатністю до закупорки під впливом бурових розчинів; - дослідити шляхом фізичного моделювання вплив фільтратів бурових розчинів на фільтраційно-ємнісні властивості різних типів теригенних порід-колекторів нафтогазоконденсатних родовищ; - розробити методику кількісної оцінки зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні пластів за даними петрофізичних і геофізичних досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d349.pdf13.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.