Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8336
Title: Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації
Authors: Гарматюк, О. О.
Keywords: криза
кризові явища
діагностика
зовнішні і внутрішні чинники
сезонний тариф на транспортування природного газу
умовний кілометр газорозподільних мереж
модель діагностики та подолання кризових явищ
кризис
кризисные явления
диагностика
внешние и внутренние факторы
сезонный тариф на транспортировку природного газа
условный километр газораспределительных сетей
модель диагностики и преодоления кризисных явлений
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопіль
Citation: Гарматюк, Оксана Олегівна Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 27.09.13 / О. О. Гарматюк. - Тернопіль, 2013. - 206 с. : іл., табл. - 177-197.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних положень, розробці науково-методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації. Для досягнення визначеної мети в роботі поставлено такі завдання: - уточнити понятійно-категоріальний апарат на основі уточнень понять «криза», «криза підприємства», «антикризове управління» у розвитку соціально-економічної системи; - узагальнити основні результати теоретико-методичних досліджень щодо причин виникнення, розвитку та подолання криз і кризових явищ; - удосконалити класифікацію та класифікаційні ознаки криз і кризових явищ; - проаналізувати основні підходи до діагностики та подолання кризових явищ, виділити зовнішні та внутрішні чинники кризових ситуацій; - здійснити діагностику діяльності та фінансового стану підприємств з газопостачання та газифікації з метою виявлення основних чинників виникнення кризових явищ та їх впливу на результати діяльності газорозподільних підприємств; - розробити модель діагностики та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації, на основі якої запропонувати основні шляхи виходу з кризових ситуацій досліджуваних підприємств; - удосконалити методичний підхід до розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу; - удосконалити методичний підхід до визначення прямих нормативних витрат на обслуговування систем газопостачання. Об'єктом дослідження є процеси діагностики та напрями подолання кризових явищ на промислових підприємствах. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних і практичних положень із розробки та реалізації засобів діагностики криз та антикризових заходів щодо діяльності підприємств з газопостачання та газифікації України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8336
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d486.pdf19.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.