Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8337
Title: Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену
Authors: Гладун, В. В.
Keywords: Північний борт
Дніпровсько-Донецький авлакоген
нафтогазоносність
нафтогазоперспективні об’єкти
рейтингова оцінка
Северный борт
Днепровско-Донецкий авлакоген
нефтегазоносность
нефтегазоперспективные объекты
рейтинговая оценка
Northern side
Dnipro-Donets avlakogene
oil-gas-bearing
perspective for oil and and gas objectives
reiting valuation
Issue Date: 2000
Publisher: Київ
Citation: Гладун, Василь Васильович Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 14.09.00 / В. В. Гладун. - К., 2000. - 363 с. - 313-330.
Abstract: Метою є наукове обґрунтування та практичні [рекомендації щодо напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на Пнб ВДА у межах України з використанням матеріалів по території Росії, пропозиції щодо освоєння його нафтогазового потенціалу при високій ефективності проведення пошуково-розвідувальних робіт в умовах малих глибин залягання продуктивних горизонтів в осадовому чохлі і верхній частині фундаменту. Основні задачі досліджень: • вивчення особливостей геологічної будови осадового чохла і фундаменту Пнб ДДА (територія України) на основі нових геофізичних та геологічних матеріалів і даних глибокого буріння; • уточнення, деталізація розломно-блокової тектоніки Пнб (Україна, Росія) на основі його структурно-тектонічного районування; • обґрунтування і виділення структурно-тектонічних зон (СТЗ), підзон концентрації НГПО, структурних смуг складок (ССС) Пнб, в тому числі слабовивчених його ділянок; • здійснення нафтогазогеологічного районування нафтогазоносної субобласті Пнб, виявлення зон нафтогазоносності, оцінка перспектив нафтогазоносності з рейтингом і виділенням першочергових нафтогазоперспективних об'єктів; • вибір пріоритетних і уточнення відомих напрямків подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на Пнб ДДА (Україна) з метою швидкого освоєння його нафтогазового потенціалу в найближчі роки для підвищення власного нафтогазовидобутку в Україні (в умовах малих глибин залягання продуктивних горизонтів чохла і фундаменту). Фактичним матеріалом слугували дані стосовно 57 родовищ нафти і газу на Пнб ДДА (37— на території України, 20— Росії) і 397 нафтогазоносних, нафтогазоперспективних і прогнозних об'єктів Пнб (295 — в Україні, 102 — Росії), а також близько 300 свердловин (Україна, Росія) і десятків сейсмопрофілів. Автором врахований увесь накопичений геолого-геофізичний матеріал під час вивчення будови і нафтогазоносності ДДГНО з 1978 р. Завдання виконувались з використанням структурно-тектонічного і комплексного аналізів, порівняльних аналогій та систематизації геолого-геофізичних матеріалів з геологічної будови нафтогазоносності ДДГНО і Пнб.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8337
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d181.pdf22.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.