Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8340
Title: Управління витратами газорозподільних підприємств
Authors: Голубовський, Л. З.
Keywords: управління витратами
газорозподільне підприємство
організаційна структура
реструктуризація
management by charges
gas-distributing enterprise
organizational structure
restructuring
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Голубовський, Любомир Зіновійович Управління витратами газорозподільних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 08.02.11 / Л. З. Голубовський. - Івано-Франківськ, 2011. - 252 с. - 235-252.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних положень та розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління витратами ГРП. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі наукові та практичні завдання: - здійснено аналіз теорії функцій управління витратами в розрізі елементів управлінського циклу; - проаналізовано сучасні методи і практику управління витратами на промислових підприємствах; - проведено комплексний аналіз витрат ГРП з метою виявлення резервів зниження собівартості; - здійснено оцінку можливостей реструктуризації підприємств у розрізі управління витратами; - обґрунтовано найбільш раціональні способи проведення реструктуризації ГРП; - проаналізовано можливі ризики при проведенні реструктуризаційних змін на ГРП. Об'єктом дослідження є процеси управління витратами на промислових підприємствах. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад управління витратами ГРП.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8340
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d383.pdf14.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.