Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8344
Title: Розробка удосконалених методик і приладу для вимірювання поверхневого натягу рідин і розчинів методом лежачої краплі
Authors: Горєлов, В. О.
Keywords: методика
поверхневий натяг
метод лежачої краплі
контроль
похибка
поверхнево-активна речовина
методика
поверхностное натяжение
измерение
метод лежащей капли
поверхностно-активное вещество
прибор
method
surface tension
sessile drop method
measurement
surface-active material
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Горєлов, Віталій Олевтинович Розробка удосконалених методик і приладу для вимірювання поверхневого натягу рідин і розчинів методом лежачої краплі : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.07.03 / В. О. Горєлов. - Івано-Франківськ, 2003. - 185 с. - 142-150.
Abstract: Мета роботи полягає у розробці теоретичних, методологічних основ та технічних засобів вимірювання поверхневого натягу рідин і розчинів ПАР на межі контакту рідина - повітря методом лежачої краплі. Відповідно до поставленої мети задачі дослідження є такими: - аналіз існуючих методик і технічних засобів вимірювання поверхневого натягу методом лежачої краплі; - аналіз процесу утворення лежачої краплі і розробка методики розрахунку геометричних параметрів лежачої краплі; - розробка моделі проходження променів світла через лежачу краплю та утворення її тіньового зображення у процесі вимірювання поверхневого натягу; - розробка удосконалених методик вимірювання поверхневого натягу методом лежачої краплі; - розробка приладу для вимірювання поверхневого натягу, що реалізує розроблені методики і аналіз його метрологічних характеристик; - розробка методики проведення лабораторних досліджень удосконалених методик вимірювання поверхневого натягу і приладу, що їх реалізує. Об'єкти дослідження: чисті рідини, розчини ПАР. Предмет дослідження: методики і засоби вимірювання поверхневого натягу на межі розділу рідина - повітря методом лежачої краплі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8344
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d218.pdf13.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.