Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8345
Title: Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні
Authors: Горобець, І. В.
Keywords: механізми державного управління
дитяча безпритульність
дитяча бездоглядність
протидія
Уповноважений Президента України з прав дитини
модель профілактики
стандарт послуг
mechanisms of public administration
children's homelessness
children’s neglect
counteraction
ombudsman for children under the President of Ukraine
models of prevention
the standard of services
Issue Date: 2011
Publisher: Одеса
Citation: Горобець, Інна Віталіївна Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 25.07.12 / І. В. Горобець. - Одеса, 2011. - 207 с. - 173-194.
Abstract: Мета дослідження полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних засад та розробці практичних заходів щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні. Для досягнення поставленої мети визначено та вирішено наступні завдання, що відображають основні ідеї та аспекти дослідження: - визначити основні науково-теоретичні підходи до дослідження явища дитячої безпритульності та бездоглядності, дослідити взаємозв'язок цих категорій; - з'ясувати та класифікувати причини, що сприяють поширенню дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні на сучасному етапі; - критично осмислити історичний та зарубіжний досвіди протидії дитячій безпритульності та бездоглядності, вивчити можливості використання цього досвіду в Україні; - проаналізувати організаційно-правовий, економічний та інформаційний механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні; - охарактеризувати основні проблеми й суперечності, що виникають у державній системі протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні; - обґрунтувати необхідність превентивного характеру механізмів державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності і бездоглядності та запропонувати модель щодо її профілактики; - на основі отриманих результатів сформулювати рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8345
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d435.pdf10.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.