Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8346
Title: Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій
Authors: Горошко, А. В.
Keywords: акустична емісія
неруйнівний контроль
діагностика
локація
міцність
дефект
конструкція
акустическая эмиссия
неразрушающий контроль
диагностика
локация
прочность
дефект
конструкция
acoustic emission
nondestructive testing
diagnostics
location
strength
defect
structures
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Горошко, Андрій Володимирович Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 25.09.03 / А. В. Горошко. - Хмельницький, 2003. - 203 с. - 147-158.
Abstract: Мета і завдання дослідження полягають в розробці та впровадженні методик і засобів комп'ютерного акустико-емісійного контролю і діагностування технічного стану деталей і конструкцій. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Проаналізувати існуючі методи і засоби неруйнівного контролю з метою їх використання для діагностування технічного стану матеріалів, деталей і конструкцій різноманітної форми з визначенням координат дефектів. 2. Теоретично розробити способи локації, які можуть бути реалізованими за допомогою модернізованих двоканальних серійних приладів типу АФ-15: - площинної локації джерел АЕ в конструкціях, які можуть бути схематизовані пластинами і оболонками (об'єктів, для яких два розміри набагато більші за третій); - просторової локації джерел АЕ в конструкціях, які можуть бути схематизовані масивами (об'єктів, для яких всі розміри порівнюванні). 3. Створити технічний засіб на базі серійних приладів АФ-15 і персонального комп'ютера для реалізації способів локації з метою неруйнівного контролю і діагностування технічного стану деталей і конструкцій. 4. Розробити методику діагностування і контролю технічного стану зварних з'єднань в процесі остигання розплаву. 5. Розробити методику діагностування конструкцій з численними різнорідними матеріалами з метою суттєвого підвищення точності визначення координат дефектів. 6. Підтвердити ефективність розроблених методик і засобів на натурних деталях і конструкціях. Об'єктом дисертаційного дослідження є деталі та елементи металоконструкцій. Предметом дослідження є технічний стан литих, зварних і паяних деталей та елементів конструкцій, які можуть бути зведені до схем брусів, оболонок і масивів. Методи дослідження. Дослідження проводилися експериментально за теоретично розробленими методиками. Експериментальні дослідження проводилися із застосуванням методу АЕ та електротензометрії на сучасній акустико-емісійній і тензометричній апаратурі зі спеціально розробленою схемою температурної компенсації, на розривній машині ИР 5070-50 в експлуатаційних і виробничих умовах. В якості додаткових методів неруйнівного контролю застосовувались методи капілярної дефектоскопії і рентгенівської радіографії. Під час проведення експериментальних досліджень та обробки їх результатів застосовувались методи теорії ймовірності і математичної статистики. Розробка технічних засобів здійснювалась з використанням методів схемо- та системотехніки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8346
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d219.pdf10.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.