Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8347
Title: Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області)
Authors: Гошовський, В. С.
Keywords: техноприродні геосистеми
небезпечні геологічні процеси
екологічна безпека
ризик
техногенний вплив
техноприродные геосистемы
опасные геологические процессы
экологическая безопасность
инженерный риск
геологическая среда
техногенная нагрузка
technical and natural geosystems
unsafe geological processes
ecological safety
risk
geological environment
technogeneous impact
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гошовський, Володимир Сергійович Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 16.10.08 / В. С. Гошовський. - Івано-Франківськ, 2008. - 216 с. - 202-216.
Abstract: Метою роботи є наукове обґрунтування зменшення ризику розвитку небезпечних геологічних процесів та визначення заходів з оптимізації та трансформації техноприродних геосистем на стадії їх функціонування та ліквідації. Для досягнення цієї мети необхідно було виконати наступні завдання: 1) визначити просторово-часові закономірності розвитку та катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях і їх вплив на стан геологічного середовища у межах техноприродних геосистем; 2) розробити наукові і методичні основи регіонального моніторингу геологічного середовища (на прикладі Львівської області); 3) розрахувати ступінь ризику розвитку небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях; 4) науково обґрунтувати розробку управлінських рішень з оптимізації техноприродних геосистем; 5) визначити інженерно-геологічну, гідротехнічну, водогосподарську, рекреаційну та соціально-екологічну доцільність будівництва гідроенергетичного комплексу на р. Стрий.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8347
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d331.pdf145.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.